Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/nahanavi/naha-navi.or.jp/public_html/wp-content/themes/naha-navi/template-parts/module/m-search-spot.php on line 24

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/nahanavi/naha-navi.or.jp/public_html/wp-content/themes/naha-navi/template-parts/module/m-search-spot.php on line 24

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/nahanavi/naha-navi.or.jp/public_html/wp-content/themes/naha-navi/template-parts/module/m-search-spot.php on line 24

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/nahanavi/naha-navi.or.jp/public_html/wp-content/themes/naha-navi/template-parts/module/m-search-spot.php on line 24

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/nahanavi/naha-navi.or.jp/public_html/wp-content/themes/naha-navi/template-parts/module/m-search-spot.php on line 24

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/nahanavi/naha-navi.or.jp/public_html/wp-content/themes/naha-navi/template-parts/module/m-search-spot.php on line 24

Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/nahanavi/naha-navi.or.jp/public_html/wp-content/themes/naha-navi/template-parts/module/m-search-spot.php on line 24
~~

護國神社


 • 奧武山公園周邊
 • 神社、佛閣
~~

與儀公園


 • 那霸市其他
 • 健行
 • /
 • 散步
 • /
 • 自然散步
~~

松山公園


 • 久米、與松山周邊
 • 健行
 • /
 • 散步
 • /
 • 自然散步
體驗玻璃製作、享受購物與參觀藝廊。

恩納玻璃工藝培訓中心


 • 那霸市以外
 • 傳統工藝
 • /
 • 土產品
 • /
 • 學生旅行
 • /
 • 家族旅行
 • /
 • 年長者旅行
 • /
 • 購物
 • /
 • 體驗
位處交通便捷處,近車站與國際通。 舒服安心的沖繩當地飯店。

球陽館太陽皇宮飯店 (Hotel Sun Palace Kyuyokan)


 • 縣廳周邊
 • 住宿設施
 • /
 • 單獨旅行
 • /
 • 單軌電車(Yui Rail)
 • /
 • 女性旅行
 • /
 • 學生旅行
 • /
 • 家族旅行
 • /
 • 年長者旅行
 • /
 • 情侶旅行
位處那霸市中心,旅遊的最佳都市飯店

琉球太陽皇家酒店(Ryukyu Sun Royal Hotel)


 • 巴士總站周邊
 • 住宿設施
 • /
 • 單獨旅行
 • /
 • 家族旅行
 • /
 • 方便
交通便利的商務飯店

GRG Hotel 那霸東町 (Naha Higashimachi)


 • 巴士總站周邊
 • 住宿設施
 • /
 • 單獨旅行
 • /
 • 女性旅行
 • /
 • 學生旅行
 • /
 • 家族旅行
 • /
 • 年長者旅行
 • /
 • 情侶旅行
高品質的盛情款待,令人還想再次來訪。

阿爾蒙特飯店那霸縣廳前店 (Almont Hotel Naha-Kenchomae)


 • 縣廳周邊
 • 住宿設施
 • /
 • 單獨旅行
 • /
 • 單軌電車(Yui Rail)
 • /
 • 女性旅行
 • /
 • 家族旅行
 • /
 • 年長者旅行
 • /
 • 情侶旅行
 • /
 • 方便
離單軌電車站走路只要2分鐘。就在國道58號沿線!

Richmond Hotel Naha Kumoji (里士滿飯店 那霸久茂地)


 • 久米、與松山周邊
 • 住宿設施
 • /
 • 單軌電車(Yui Rail)
 • /
 • 女性旅行
 • /
 • 家族旅行
 • /
 • 年長者旅行
 • /
 • 情侶旅行
沖繩唯一的平價精品購物中心

沖繩平價精品購物城 (沖繩奧特萊斯ASHIBINAA)


 • 那霸市以外
 • 咖啡廳
 • /
 • 土產品
 • /
 • 女性旅行
 • /
 • 學生旅行
 • /
 • 情侶旅行
 • /
 • 方便
 • /
 • 時尚
 • /
 • 購物

PR